Company Profile

บริษัท สิริวลัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มุ่งผลิต และจำหน่ายที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ที่มีคุณภาพ บนทำเลดี สะดวกทุกการเดินทาง ด้วยการออกแบบบ้านที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในใจคน สู่การเจริญเติบโตทางธุรกิจ พร้อมทั้งยังดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี คำนึงถึงคุณประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เพื่อเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น นำไปสู่สังคมที่ดีงาม

โครงสร้างบริษัท

บริษัท สิริมันตรา จำกัด ผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
บริษัท สินนคร เอสเตท แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

นายณัฎฐนภนต์ โอฬารธัชนันท์

ประธานกรรมการบริหาร

เครือข่ายออนไลน์

ติดต่อเรา

บริษัท สิริวลัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
588 หมู่ 4 ถนนนครอินทร์
ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130