ศักยภาพและการพัฒนาของทำเลบ้านสิริวลัย รังสิต - คลอง 1

ศักยภาพและการพัฒนาของทำเลบ้านสิริวลัย รังสิต - คลอง 1


             จากการพัฒนาที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง รังสิตเป็นเมืองปริมณฑลที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครในทางตอนเหนือ ในปัจจุบัน รังสิตนอกจากจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางต่อไปยังบางจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกแล้ว ยังมีความสำคัญในฐานะเป็นหนึ่งในเพื้นที่หัวเมืองชั้นนอกที่สำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีคนเดินทางเข้าออกเขตเมืองตลอดเวลาอีกด้วย ประกอบกับการที่เป็นทำเลอยู่อาศัยเดิมส่งผลให้ทำเลนี้มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนสำหรับการอยู่อาศัยอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไลฟ์สไตล์ ร้านอาหาร ตลาดสด รวมถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

             องค์ประกอบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อมารองรับการขยายตัวของชุมชนรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางของการเดินทางของหัวเมืองชั้นนอกแทนที่หมอชิตอีกด้วย ส่งผลให้การเดินทางเข้าและออกเมืองทางจากรังสิตกลายเป็นเรื่องที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นเพราะสามารถเชื่อต่อกับเส้นทางหลักต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย และด้วยความเพียบพร้อมของศักย์ภาพทำเลส่งผลให้ย่านนี้ถูกพัฒนาจนแน่น ส่งผลให้เป็นเรื่องยากที่โครงการแนวราบเกิดขึ้นได้ ส่งผลให้ในปัจจุบันโครงการที่เกิดขึ้นใหม่จะเป็นทาวน์โฮมและคอนโดมิเนี่ยมซะส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าย่านนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถูกพัฒนาไปมากไม่ต่างจากย่านใจกลางเมือง ประกอบกับเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในย่านนี้เลยก็ว่าได้ดูได้จากเมกะโปรเจคหลายๆ โครงการที่เกิดขึ้นอยู่ในย่านนี้

เครือข่ายออนไลน์

ติดต่อเรา

บริษัท สิริวลัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
588 หมู่ 4 ถนนนครอินทร์
ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130