คุณรู้จักโซน นนทบุรี ดีหรือยัง

คุณรู้จักโซน นนทบุรี ดีหรือยัง


 

โซนเมืองนนท์ สามารถแบ่งเป็นย่านย่อยๆ ได้ 6 ย่านโดยใช้แนวเส้นทางคมนาคมสายหลัก และลักษณะการตั้งถิ่นฐานในการพิจารณา ได้แก่

  • ย่านท่าน้ำนนท์ ครอบคลุมพื้นที่ตลอดแนวของถนนประชาราษฎร์ ตั้งแต่บริเวณแยกติวานนท์ อันเป็นที่ตั้งของเมืองเก่านนทบุรี ท่าน้ำนนท์ เรือนจำกลางบางขวาง
  • ย่านเรวดี ครอบคลุมพื้นที่ตลาดแนวสองฟากฝั่งซอยเรวดี (ถนนเรวดี) ซึ่งเชื่อมกับย่านท่าน้ำนนท์ จรดแนวถนนรัตนาธิเบศร์
  • ย่านกระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการ กระทรวงสาธารณะสุข และบริเวณโดยรอบ ซึ่งเชื่อมกับย่านพงษ์เพชร โดยมีแนวเส้นทางพิเศษศรีรัชตัดผ่าน
  • ย่านพิบูลสงคราม ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่เชิงสะพานพระ 7 เรื่อยมาจนถึงแนวเชิงสะพานพระราม 5 ขนาบสองฟากฝั่งของถนนพิบูลสงคราม ซึ่งเลียบแนวแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไป
  • ย่านติวานนท์ ครอบคลุมพื้นที่สองฟากฝั่งถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ตั้งแต่บริเวณสถานีวงศ์สว่าง (รถไฟฟ้าสายสีม่วง) ถึงแยกติวานนท์
  • ย่านพงษ์เพชร ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่แนวถนนประชาชื่น (ถนนเลียบคลองประปา) ตัดกับถนนงามวงศ์วาน บริเวณแยกพงษ์เพชร จรดกับแนวเส้นทางพิเศษศรีรัช

จับทิศทางแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย

1. โครงการแนวราบ (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาว์นโฮม และอาคารพาณิชย์)

สำหรับราคาโครงการบ้านจัดสรรในโซนเมืองนนท์อาจพบว่าค่อนข้างสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งจังหวัด เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตราชการ เขตเมืองเก่า และพื้นที่พาณิชยกรรมหลักของเมือง ทำให้การขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบอยู่ในวงจำกัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการประเภททาวน์โฮม วางตัวอยู่บริเวณภายในซอยย่อย เช่น กลุ่มพื้นที่บริเวณซอยวัดกำแพง ซอยกรุงเทพนนท์ 7 และพบการกระจุกชัดเจนในพื้นที่ย่านเรวดี ซึ่งวางตัวตลอดแนวซอยเรวดี และซอย นนทบุรี 8 เป็นต้น

ด้านประวัติราคา พบว่าค่ากลางราคาขายเฉลี่ยรายปีของพื้นที่โซนเมืองนนท์สูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของจังหวัดนนทบุรีเกือบ 2 เท่า เนื่องด้วยทำเลและความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยของพื้นที่ จึงทำให้โซนนี้ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยจำนวนที่ดินรอการพัฒนาที่มีอยู่จำกัด ทำให้โครงการประเภททาวน์เฮาส์ และทาวน์โฮมได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีระดับราคาสูงกว่า 5 ล้านบาทกระจายตัวอยู่ทั่วไปในแต่ละย่าน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
ในปี 2017 ค่ากลางราคาขายโครงการมีแนวโน้มปรับตัวลงเล็กน้อยตามทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

(แกนด้านซ้ายแสดงค่ากลางราคาขายด้วยแผนภูมิรูปแท่ง(บาท) และแกนด้านขวาแสดงราคาเฉลี่ยต่อพื้นที่ใช้สอย (บาท/ตารางเมตร) โดยแสดงด้วยกราฟแบบเส้น เปรียบเทียบภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี และราคาประมาณการในเขตโซนเมืองนนท์)

2. โครงการแนวดิ่ง (คอนโด และอาคารชุด)

เมื่อพิจารณาในเชิงพื้นที่แล้ว พบว่าพื้นที่ที่มีระดับราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรสูง จะมีลักษณะของการกระจุกตัวอยู่ตามศูนย์กลางโซน และแหล่งธุรกรรมต่างๆ เช่น โครงการตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงตั้งแต่บริเวณสถานีแยกติวานนท์ เรื่อยไปจนถึงสถานีพระนั่งเกล้า หรือโครงการบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาบนถนนพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นกลุ่มโครงการที่มีระดับราคาสูงกว่าบริเวณอื่นๆ
ในทางกลับกัน แม้ว่าย่านท่าน้ำนนท์จะเป็นพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่คึกคัก แต่ด้วยข้อจำกัดด้านที่ดิน จึงทำให้พื้นที่พาณิชยกรรมเก่าแก่และย่านราชการของเมืองแห่งนี้ ไม่มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆเกิดขึ้น

สำหรับประวัติราคาโครงการ ค่ากลางราคาขายของคอนโดบริเวณโซนเมืองนนท์ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มขยับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของแผนการพัฒนารถไฟฟ้าเพื่อรองรับประชากรตามเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน (ส่วนต่อขยายท่าพระ) และรถไฟฟ้าสายสีม่วง แม้ว่าในช่วงต้นปี 2016 จะมีหลายโครงการปรับลดราคาลงจากภาวะชะลอตัวของตลาด เนื่องจากการให้เปิดบริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วงยังไม่สมบูรณ์และไม่มีทีท่าที่ชัดเจน ทำให้ค่ากลางของปี 2016 จบอยู่ที่ 1.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นราคาเฉลี่ยต่อพื้นที่ใช้สอยประมาณ 42,500 บาทต่อตารางเมตร

คาดการณ์ว่าในปี 2017 ราคาคอนโดของโครงการใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงจะยังคงราคาหรือปรับลงอีกเล็กน้อย รวมถึงน่าจะมีการเสริมโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย ก่อนจะปรับตัวขึ้นอีกครั้งภายหลังการเปิดให้บริการระบบรถไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

เมืองนนท์: จากหัวเมืองชายทะเล สู่ย่านปริมณฑลที่อยู่อาศัย

โซนเมืองนนท์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก เดิมมีชื่อเรียกว่า “ย่านตลาดขวัญ” ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีฐานะเป็นหัวเมืองชายทะเลมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ภายหลังการเติบโตอย่างรวดเร็วของของกรุงเทพมหานคร ทำให้ปัจจุบัน “เมืองนนทบุรี” ถือเป็นหนึ่งในเมืองปริมณฑลที่สำคัญของกรุงเทพ มีบทบาทชัดเจนในด้านการรองรับการอยู่อาศัยของเมืองหลวงที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ที่เกาะกลุ่มบริเวณสถานีรถไฟฟ้า หรือที่เรียกกันว่าเป็นย่านที่อยู่อาศัย “บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร (TOD)”

โซนเมืองนนท์มีการผสมกลมกลืนของรูปแบบการใช้ชีวิตที่หลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่เมืองเก่าและพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองบริเวณ “ท่าน้ำนนท์” ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของย่านที่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นย่านเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่สำคัญในระบบ รถ-เรือ-ราง ที่สำคัญเมืองอีกด้วย ขณะที่ย่านราชการขนาดใหญ่ บนพื้นที่ของ “กระทรวงสาธารณสุข” ก็เป็นแหล่งงานหลักในพื้นที่ รวมถึงย่านชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่นบริเวณ “ซอยเรวดี” ที่ทอดตัวยาวตั้งแต่ถนนติวานนท์เรื่อยไปจนจรดริมแม่น้ำเจ้าพระยา อันเป็นตัวแทนของย่านที่อยู่อาศัยและการใช้ชีวิตของผู้คนโซนเมืองนนท์

พื้นที่โซนเมืองนนท์ ตามผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองนนทบุรี (ฉบับ ปี 2548) กำหนดให้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูง และที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง และอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สถาบันราชการ ซึ่งได้แก่ พื้นที่บริเวณเรือนจำกลางบางขวาง กระทรวงสาธารณะสุข สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี เป็นต้น

ดัชนีความสะดวกในการอยู่อาศัยในโซนเมืองนนท์

เมื่อพิจารณาศักยภาพของพื้นที่ด้วยดัชนีความสะดวกในการอยู่อาศัย (Living Score) พื้นที่โซนเมืองนนท์มีระดับศักยภาพ Living Score เฉลี่ยถึง 9.0 คะแนน ซึ่งหมายถึงการเป็นย่านที่สามารถเลือกรูปแบบการใช้ชีวิตได้อย่างหลากหลาย เช่น สามารถเดินเท้าในระดับละแวกบ้าน ไปจ่ายตลาด ร้านค้า และเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ ได้โดยสะดวก

นอกจากนี้เมืองนนท์ยังเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สามารถเลือกโดยสารระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างหลากหลาย โดยเป็นสถานีต้นทาง-ปลายทางของรถเมล์หลายสาย และยังมีท่าเรือหลักอย่าง “ท่าน้ำนนท์” เปิดให้บริการสำหรับเส้นทางเรือด่วนเจ้าพระยาอีกด้วย และในอนาคตอันใกล้เมื่อระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ตัดผ่านตลอดพื้นที่ของเมืองนนท์ ตั้งแต่สถานีแยกติวานนท์จนถึงสถานีพระนั่งเกล้า และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายท่าพระเสร็จสมบูรณ์ โซนเมืองนนท์จะกลายเป็นสถานีปลายทางฝั่งกรุงเทพเหนือและปริมณฑล ซึ่งเพิ่มความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ใจกลางเมืองได้อย่างมาก

และสำหรับเส้นทางรถยนต์ส่วนบุคคล ในพื้นที่โซนเมืองนนท์ยังมีเส้นทางพิเศษหลายสายที่สามารถเชื่อมมายังพื้นที่ศูนย์กลางเมืองอย่างสยาม ปทุมวัน สาทร หรือสีลมได้อย่างง่ายดาย

Living Score คืออะไร? อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่  >   Living Score คะแนนการเดินทาง..ช่วยคุณหาบ้านที่ใกล้และใช่ที่สุด

 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลจาก:
baania.com

เครือข่ายออนไลน์

ติดต่อเรา

บริษัท สิริวลัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
588 หมู่ 4 ถนนนครอินทร์
ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130