เงินทุนหมุนไม่ทัน ทำเรื่องวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) ดีไหม ?

เงินทุนหมุนไม่ทัน ทำเรื่องวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) ดีไหม ?


วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft ) วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี  OD หรือ Over Draft  หากแปลตามศัพท์ มันก็คือ การเบิกเงินเกินบัญชี ซึ่งเป็นวงเงินพร้อมใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ เป็นการปล่อยเงินกู้ ของสถาบันการเงินอีกในรูปแบบหนึ่ง โดย การปล่อยกู้ชนิดนี้  ส่วนใหญ่จะอิงกับการใช้บัญชีกระแสรายวัน หรือ บัญชีที่ใช้เช็ค ซึ่งปกติ บัญชีกระแสรายวัน จะใช้ได้ตามเงินในบัญชี ที่คุณทำการฝากอยู่ (และมักไม่ได้รับดอกเบี้ยด้วย) สามารถใช้ได้จนหมดเงินที่เอาไปเข้าไว้ในบัญชี ซึ่งหากเป็นบัญชีทั่วไปเงินหมดก็จะใช้ต่อไม่ได้ แต่บางครั้ง ในการทำธุรกิจอาจมีช่วงขาดเงินในช่วงระยะสั้น การขอเงินกู้เกินบัญชี หรือ OD   จะทำให้เกิดการคล่องตัวขึ้น

โดยวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี  มีจุดเด่นบริการคือ เป็นแหล่งเงินทุนสำรองพร้อมใช้สำหรับธุรกิจ มีความสะดวกสำหรับการจ่ายเงินด้วยเช็คให้กับคู่ค้า มีอิสระในการชำระคืนสินเชื่อได้ทุกเมื่อที่ต้องการ และทำธุรกรรมผ่านช่องทางสาขา หรือบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอด วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี  ยังช่วยในการเสริมสภาพคล่องและทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบการทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ฯลฯ แต่ดอกเบี้ย ของ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี  OD  มักจะสูงกว่า ดอกเบี้ยของการปล่อยกู้แบบปกติที่มีกำหนดเวลาทั้งตัว MLR และ MRR เล็กน้อย แต่ก็ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าแต่ล่ะราย และเงื่อนไขของการค้ำประกัน

shutterstock_209123032


 

เงื่อนไขการใช้วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี  

หลายคนที่อาจจะสงสัยว่าเงื่อนไขของการขอวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี นั้นจะเป็นไปตามการพิจารณาอนุมัติของธนาคารหรือไม่ คำตอบก็คือ ใช่แน่นอน แถมอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ก็ยังเป็นไปตามการพิจารณาอนุมัติของธนาคาร เช่นกัน อีกทั้งยังสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของธนาคาร ซึ่งวัตถุ ประสงค์ของการขอวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี คือสำหรับเอาไว้ใช้ในการหมุนเวียนในธุรกิจทั่วๆ ไป  ซึ่งสามารถเบิกเกินบัญชีได้ตามวงเงินที่คุณได้รับการอนุมัติ แต่ไม่มีการควบคุมการเบิกใช้ ซึ่งคุณเองก็จะต้องระมัดระวังว่าวงเงินยังเพียงพอต่อการสั่งจ่ายเพราะไม่เช่นนั้น อาจทำให้เช็คเด้งหรือเช็คไม่สามารถขึ้นเงินได้


 

ข้อดีของการขอวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี

Overdraft (OD) หรือวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี เป็นวงเงินคุ้นเคยที่อยู่คู่ธุรกิจไทยมานาน ที่หลายๆ คนอาจจะยังไม่ทราบว่ามีการขอกู้เงินระบบนี้ บางครั้งในนามบุคคลก็อาจมีการพิจารณาอนุมัติให้  นั่นเพราะเหตุผลด้านการตลาดบางประการ ซึ่งการขอวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี ที่เป็นวงเงินตามชื่อ ซึ่งก็คือสามารถทำการเบิกเกินบัญชีได้แต่จะต้องทำการผ่านการสั่งจ่ายเช็ค และจะต้องมีการเปิดบัญชีกระแสรายวัน ด้วยวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี OD ที่ไม่มีการควบคุมการเบิกใช้ จึงส่งผลทำให้วงเงินมีโอกาสถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ได้ อย่างการนำไปซื้อสินทรัพย์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ แต่ข้อดีของการขอวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีคือ สะดวกต่อการใช้งาน


 

ความแตกต่างของวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีกับการกู้เงินธรรมดา

วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD – Overdraft)  จะมีความยืดหยุ่นกว่าวงเงินกู้ธรรมดาตรงที่ว่า วิธีการคิดดอกเบี้ย ซึ่งวงเงินกู้แบบธรรมดาจะมีการคิดดอกเบี้ยจากเงินกู้ทั้งก้อนแบบทันทีเมื่อมีการโอนเงินกู้เข้าบัญชีของผู้กู้  และเมื่อมีการชำระเงินต้นเข้ามาเป็นงวดๆ การคิดดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน ก็จะลดลงตามยอดเงินต้นคงเหลือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าคุณจะเลือกการชำระอย่างไร  จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยก่อน หรือ ทั้งต้นทั้งดอกในแต่ละงวด  ส่วนวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี  OD จะคิดดอกเบี้ยเฉพาะส่วนของเงินต้นส่วนที่เบิกออกมา และเมื่อนำเงินต้นกลับคืนเข้าไปที่ธนาคารเหมือนเดิม ดอกเบี้ยก็หยุดทันที สำหรับวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีในส่วนที่ยังไม่เบิกออกมาก็จะยังไม่คิดดอกเบี้ย ด้วยความยืดหยุ่นนี้ จึงทำให้อัตราดอกเบี้ยของวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี จะสูงกว่า วงเงินกู้ธรรมดา หมายถึงแบบที่เป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นเงินกู้ระยะสั้น หลายคนที่นำไปลงทุนระยะสั้น เพื่อสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างค่าวัตถุดิบ ค่าแรง ซึ่งเมื่อจ่าย ไปแล้วก็จะสามารถสร้างรายได้กลับคืนมาในระยะสั้น ซึ่งอาจจะน้อยกว่า 1 ปี ส่วนเงินกู้ระยะยาวส่วนใหญ่จะนำไปใช้กับสินทรัพย์ ระยะยาวอย่างพวก เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นปัจจัยในการผลิตและสามารถสร้างรายได้ในระยะยาว


 

การใช้เงินกู้โดยไม่ได้คำนึงถึงอายุของเงินกู้

การนำเงินกู้ระยะสั้นไปใช้กับทรัพย์สินระยะยาว สามารถพบเห็นได้บ่อย โดยกิจการประเภทนี้ การขอวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี OD มักจะเต็ม อยู่ตลอดเวลา ซึ่งหมายถึงว่าเงินทุนหมุนเวียนของคุณเริ่มไม่เพียงพอ เพราะเอาเงินกู้เบิกเกินบัญชี OD ไปใช้ซื้อสินทรัพย์ระยะยาว สาเหตุส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดจากการที่มีวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี OD เหลืออยู่ และเมื่อมีความต้องการที่จะซื้อสินทรัพย์ระยะยาวเพิ่ม  แต่กลับไม่ไปขอเพิ่มวงเงินกู้ระยะยาว ด้วยเหตุผลที่มักถูกนำมาอ้างเสมอคือใช้ OD สะดวกกว่า ไม่ต้องทำเรื่องใหม่  แต่ก็จะมีข้อเสียที่ตามมาคืออาจทำให้กิจการมีโอกาสขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งอาจมีการผิดนัดชำระหนี้  บวกกับมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสูงเกินความจำเป็น  เพราะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าดอกเบี้ย OD จะสูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้แบบธรรมดา

เครือข่ายออนไลน์

ติดต่อเรา

บริษัท สิริวลัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
588 หมู่ 4 ถนนนครอินทร์
ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130